FN: ja till återstart av hjälpprogram till Irak

FNs säkerhetsråd sa under fredagskvällen enhälligt ja till en resolution som innebär att det så kallade olja-för-mat-programmet i Irak ska återupptas igen. Programmet avbröts några dagar före krigsutbrottet och diskussionerna om att återuppta det har varit hårda. Den tyske FN-ambassadören var nöjd med att säkerhetsrådet hade enats.
– Det här är en signal till det irakiska folket att det inte är bortglömt, sa den tyske FN-ambassadören Gunther Pleuger, efter att resolutionen röstats igen. Det är just Tyskland som har lett det krångliga arbetet att ena ett säkerhetsråd, som är stukat efter de senaste månadernas svåra motsättningar om Irakpolitiken. Men nu ska alltså det viktiga olja-för-matprogrammet komma igång igen. Till att börja med i 45 dagar, men exakt när det inleds är oklart, det beror på läget i stridsområdena. Programmet startade 1996 och enligt FN är 60 procent av den irakiska befolknignen beroende av den mat, medicinera och förnödenheter som de får den vägen. Trots det var det alltså en svår process att nå enighet. Vissa länder, bland annat Ryssland, var kritiska till att FN skulle stå för kostnader som enligt dem borde ligga på USA-koalition. Samma länder var också oroade över att den nya resolutionen ger legitimitet åt ett krig som ju FN inte står bakom. USA har haft andra invändningar, nämligen mot att FN skulle få för mycket makt över programmet i förhållande till USA-koalition. Men i slutänden kunde inget av de kritiska och tveksamma länderna säga nej eftersom de då riskerade att framstå som om de stoppade hjälpen till ett krigsdrabbat folk. Fler än en talare i säkerhetsrådet sa sig inte bara bara vara nöjda med att programmet nu återupptas utan också att säkerhetsrådet återigen kunde enas i en viktig fråga. I dag begärde för övrigt FN också 2,2 miljarder dollar i hjälp från medlemsstaterna, pengar som ska användas för akut nödbistånd, framför allt mat och tält till irakier som nu är på flykt undan striderna.
Anders Ask New York