Ökat tryck på centrum för tortyrskadade

Trycket på Röda Korsets centrer för krigs och tortyrskadade har ökat kraftigt sedan kriget i Irak bröt ut. Det har gjort att väntetiden för att få hjälp är lång.
Bilder från kriget väcker minnen till liv och det är framför allt krigs och tortyrskadade från Bosnien och Somailia som nu söker hjälp hos röda korset, enligt Mehrdad Arbab som är psykolog vid Röda Korsets center för krigs och tortyrskadade i Malmö.