USA värver FN:s vapeninspektörer

USA-alliansen värvar medarbetare bland FN:s vapeninspektörer, berättade chefen för inspektörerna Hans Blix i Ekots lördagsintervju. Inspektörerna ska hjälpa de krigförande länderna att söka efter förbjudna vapen i Irak.
– De har vänt sig till några pesoner som arbetar för oss för närvarande och erbjudit dem att komma ner och hjälpa dem. Det har då varit personer från oss som kommer från länder som är engagerade i konflikten där nere, jag har inte hört att några andra har blivit inviterade. Och de kan ju lösa sig från sina kontrakt med oss och gå dit om de så vill. FN-inspektioner efter kriget I den inspektionsstyrka som USA och Storbritannien satt upp ingår också personer som arbetade med Rolf Ekéus vapeninspektioner på 90-talet. Så länge striderna pågår tror Hans Blix inte att de krigförande länderna vill ha någon hjälp av FN-anställda inspektörer, men efter kriget tror han att åtminstone delar av USA-alliansen vill att det av Blix ledda UNMOVIC ska återuppta sitt arbete: - Jag tror att ganska många, särskilt engelsmännen, är inställda på att när krigshandlingarna väl är över när det gäller att granska vad som kan finnas ifråga om vapen att man då bör ha en internationell insyn, att de är positiva till att UNMOVIC skulle vara det organet. Begränsad underrättelseinformation Hans Blix berättar att FN:s vapeninspektörer fortfarande får information från USA:s och Storbritanniens underrättelsetjänster om eventuella fynd som görs i Irak: - Våra kontakter med deras underrättelseorgan fortsätter och det är klart att en del får vi reda på den vägen men jag tror inte att det är så mycket mer än det som står i media. Tror inte på USA:s uppgifter De uppgifter som redan presenterats om bland annat en misstänkt fabrik för kemiska vapen och skyddsdräkter som sägs visa på förberedelser för kemisk krigföring, övertygar inte Hans Blix: - Vi vill ju kräva ordentlig bevisning innan vi vill tro på det. Och vad man hitills har kommit fram med faller inte under den rubriken. Före kriget gav amerikaner och britter FN-inspektörerna material som skulle bevisa att Irak döljer massförstörelsevapen. En del av materialet presenterades för hela världen i tal av president Bush, premiärminister Tony Blair och utrikesminister Colin Powell. Men bevisen höll inte för vapeninspektörernas granskning, berättar Hans Blix. Och i ett fall visade sig ett kontrakt som skulle visa att Irak köpt råuran vara en ren förfalskning: - Man frågar sig ju vem det är som går och förfalskar ett sånt här kontrakt för att få det att framstå som att Irak verkligen hade försökt att köpa råuran. Det där underminar ju tilltron till underrättelsematerialet. Man frågar sig då om det här var de bästa tipsen som de hade och hur pass god information har man överhuvudtaget. Lämnar sitt uppdrag Hans Blix kommer att lämna sitt arbete när kontraktet löper ut i sommar, säger han i Ekots lördagsintervju. Blix var redan pensionär när han för tre år sedan fick uppdraget att bli chef för FN:s vapeninspektörer, som har arbetat inne i Irak. – Ja, det här var kanske en knorr på karrirären till sist, kanske man kan säga. Jag har inte räknat med att göra några yrkesinsatser utan snarare tänka på att skriva och forska, jag är egentligen folkrättsjurist och jag återgår gärna till en del forskning på det. Men dessförinnan vill jag gärna plocka några murklor förstås.
Thomas Ramberg
Hans Blix, chef för FN:s vapeninspektörer och hela lördagsintervjun där Tomas Ramberg intervjuar Hans Blix sänds i repris lördagkväll 19.03 och måndag 9.35 i P1.