Svenska Folkpartiet backar i Finland

I Finland har arbetet nu börjat på få fram en ny regering efter riksdagsvalet tidigare i månaden. Hittills har det lilla Svenska Folkpartiet tagit plats i nästan alla finländska regeringar oavsett deras politiska inriktning. Men efter partiets svidande valnederlag kan det vara slut med den fasta prenumerationen på regeringstaburetter.
Svenska Folkpartiet, som har huvuddelen av Finlands svenska befolkning bakom sig, backade i riksdagsvalet från elva till åtta riksdagsledamöter. En katastrof för partiet där man har sett minst tio riksdagsledamöter som en slags psykologisk gräns för partiets inflytande. Skyller på sexköpsförbud Partiet, insändare och ledare i de finlandssvenska tidningarna försöker nu förklara den här nedgången. För den kan inte förklaras av att finlandssvenskarna har blivit så mycket färre sedan förra valet för fyra år sedan. Nej, partiet har fokuserat på fel frågor, som till exempel sexköpsförbud, säger partistyrelsemedlemmen Sten Öhman: – Ja det är de här förbannade sexköpen. Och pratar man med väljarna så är det just det här de säger och därför säger också jag det: varför är det bara sexköp man pratar om och de här partnerskapsfrågorna hit och dit, de här små frågorna är otroligt viktiga men inte är någon stor sak i samhället. Svenska identiteten försvagad I partiledningen tror man också att finlandssvenskarna i dag inte känner sig hotade utan vågar rösta på ett annat parti än Svenska Folkpartiet, där bevarandet av svenska språket i Finland är det kitt som håller partiet samman. Den svenska identiteten har försvagats, tror partisekreteraren Berth Sundström och det måste partiet ta itu med säger han: – Det är klart att vi måste ta itu med identitetsbyggande åtgärder och kanske gärna peka på en del hot så att vi kan samla finlandssvenskarna bakom den finlandssvenska rörelsen igen. Men ska man försöka konstruera hot bara för att partiet ska leva kvar? – Man behöver inte konstruera hot för de finns ju där. Man måste ju ständigt ta ställning till politiksa frågor som har med vår språkliga service att göra och kanske berätta om det på ett annat sätt. Om vi inte lyckas med det här så går det på tok och det kanske är det hotet man måste berätta om. Hur viktigt är det att komma med i nästa finländska regering? – Det är klart att det är viktigt. Svenska Folkpartiet är finlandssvenskarnas intresseorganisation och intressebevakningen i finländsk politik sköter man i regeringen.
Christer Fridén