Kriget kan ge svåra skador på miljön

FN:s miljöprogram, UNEP, ska undersöka vilka effekter på miljön, som blir följden av kriget i Irak. Miljösituationen är på många sätt redan dålig och krigshandlingarna kan förväntas förvärra läget.
- Man vet förstås att i Irak har man haft många olika slags miljöproblem och tyvärr ökar de problemen, och även problem när det gäller oljan och kemikalier. Jag tror att det är en erfarenhet man har från olika tidigare konflikter, säger Pekka Haavisto, som har lett flera undersökningar efter krigen både på Balkan och i Afghanistan. Kriget riskerar att slå ut dricksvattensystem och avfallshantering och åtgärder där måste prioriteras, enligt UNEP. Bränderna efter bombningarna och brinnande oljekällor orsakar lokala luftproblem, även om oljebränderna hittills är få jämfört med under Kuwaitkriget. Utarmat uran hittat i grundvatten Utarmat uran i pansarbrytande ammunition kan förmodas användas också i det här kriget. Pekka Haavistos grupp konstaterade i en rapport tidigare i veckan att utarmat uran nu för första gången har hittats i grundvatten i Bosnien, sju år efter kriget. Under Gulf-kriget för tolv år sedan använde USA:s armé utarmat uran, men inga undersökningar har gjorts av effekterna i Irak: - Tyvärr har man inte haft något internationellet samarbete när det gäller utarmat uran i Irak efter Gulfkriegt. Jag tror inte att man vet så mycket om följderna efter det. Om man använder liknande vapen kan man tänka att följderna kan bli mycket negativa, både för miljön och för hälsan i området. Inte möjligt att undersöka miljön FN:s undersökningsgrupp har nu en ganska bra bild av miljösituationen efter krigen på Balkan, i Afghanistan och i de ockuperade palestinska områdena. I exempelvis Kosovo och i de palestinska områdena har man kunnat utföra undersökningar trots att strider pågått. Men Pekka Haavisto bedömer att det inte är möjligt i Irak: - Jag tror att situationen i Irak är sådan att bara efter konflikten är löst så är det möjligt att göra vetenskapsarbete där. Har ni några kontakter inne i Irak, med vetenskapsmän som kan ge er information även under kriget? - Vi har försökt att ha kontakt men just nu är det mycket svårt att ha kontakt med vetenskapsmän.
Ingrid Gustavsson