Bud på 5 procents lönelyft för vårdpersonal

I de segslitna förhandlingarna om nya löner för drygt 400 000 av fackförbundet Kommunals medlemmar så har nu medlarna föreslagit ett avtal som ger mer pengar till de anställda än vad arbetsgivarna först erbjöd. Det bekräftar en av arbetsgivarsidans förhandlare, Markus Gustafsson, direktör på Kommunförbundet.
– Ja den här nivån är ju högre. Den satsning som vi bedömde som tillräcklig i vårt fall utifrån de ekonomiska utrymmet i Sveriges kommuner var 4,2 procent och det här är ju en högre kostnad och tyvärr en för hög kostnad. Arbetsgivarna föreslog i sitt första bud, som snabbt avfärdades av fackförbundet Kommunal, att de som jobbar inom vård och omsorg i snitt skulle få 4,2 procents löneökningar det kommande året. Nu föreslår medlarna 5 procent. För övriga grupper föreslår medlarna ett lönelyft på lägst 2 procent. Medlarna vill också att avtalet ska vara tvåårigt, med lägst 2 procents lönelyft för alla grupper det andra året. Och vid slutet av avtalsperioden alltså om två år så föreslår medlarna att den lägsta lönen för de som har gymnasieutbildning och fyra års anställning ska vara 14 000 kronor. Spekulerar inte om enighet Kommunal vill inte kommentera budet på lördagen, men fackets krav sedan tidigare är högre löneökningar och lägstalöner än vad medlarna föreslår och Kommunal har också motsatt sig ett tvåårsavtal. Arbetsgivarna å sin sida tycker att lönebudet skulle bli för dyrt för kommuner och landsting, men Markus Gustafsson på Kommunförbundet vill ändå inte säga att arbetsgivarnas svar blir nej och han törs inte heller spekulera om förutsättningar att komma överens med facket utifrån det här medlarbudet: - Det är väldigt svårt att ha en uppfattning om det idag tyvärr.
Johan Prane och Pia Lille