Mindre besparingar än väntat

Förhandlingarna om statens budget är inne i ett slutskede. Och en positiv nyhet för förhandlarna är att man inte behöver spara så mycket som man tidigare trott enligt miljöpartiets Peter Eriksson.
- Ja det är bland annat en summa på det kommunala utjämningskontot som gör att några miljarder inte behöver besparas. Vad innebär det i praktiken för de besparaingar man ändå är tvungen att göra och de förhandlingsläge man ligger i nu? - Det gör att vi slipper genomföra åtgärder på ytterligare några miljarder kronor, en två till tre miljarder kronor och det känns ju bra i alla fall. Tidigare uppgifter har gjort gällande att staten måste spara omkring 10 miljarder kronor vilket motsvarar en fjärdedel av försvaret. Men nu visar det sig alltså i förhandlingarnas elfte timme att ett par miljarder kronor extra finns på det konto som ska användas för att jämna ut kostnaderna mellan rikare och fattigare kommuner. Vad man nu slipper spara in på är oklart med beskedet från förhandlarna att inget är klart förrän allt är klart, detta gäller också förslaget om ökat betalningsansvar för arbetsgivarna vid sjukskrivningarna. Detta är enligt en del av förhandlarna kvar och enligt en del andra borta ur diskussionerna. Även här är logiken inget är klart förrän allt är klart, på lördagkvällen sätter sig förhandlarna från socialdemokraterna miljöpartiet och vänsterpartiet igen. - De pågår och har kommit ganska långt nu och jag hoppas att det blir färdigt nu under helgen. Vad upplever du som den stora stöttestenen? - Det finns ett antal frågor, de skenande kostnaderna kring sjukförsäkringarna som vi inte är siktigt färdiga med och som vå måste gå iland med på något sätt.
Edvard Unsgaard