Larm om misskötsel av biståndsprojekt

I Sydafrika finns misstankar om att ett svenskt biståndsprojekt missköts allvarligt och att anställda har begått brott, bland annat genom att använda biståndpengar för eget bruk. I över två år har några sydafrikaner försökt larma de ansvariga i Sverige och trots att de så småningom fick de stöd av en oberoende utredare så anser de att missförhållandena bara fortsätter.
Det handlar om en vuxenskola i staden Dordrecht i ett mycket fattigt område mitt i Sydafrika. Skolan betalas med svenska skattepengar, hittills två och en halv miljon kronor, som kommer från det statliga biståndsorganet SIDA. Huvudansvaret för skolan ligger hos Forum Syd, som är en paraplyorganisation för många folkrörelsers biståndsarbete. Oklart var pengarna har tagit vägen Men skolprojektet har spårat ur. Det saknas underlag för vad stora delar av de svenska skattemedlen egentligen har använts till. Dudley Fitz var tidigare borgmästare i Dordrecht och satt i skolans styrelse, men han hoppade av och slog tillsammans med andra styrelsemedlemmar larm när de bland annat började misstänka ekonomiska oegentligheter. Att anställda i skolans ledning, bland dem en svensk administratör, hade använt biståndspengar för sina privata utgifter. Känner inte till problemen De gör det fortfarande, berättar Dudley Fitz i ett nödrop på en dålig telefonledning. På Forum Syd i Stockholm säger man att man inte känner till att pengar skulle ha försvunnit. Men Dudley Fitz har fått rätt i mycket av sin kritik. I en oberoende utredning om skolan som gjorts för Forum Syd så slås det fast att det inte har funnits kontroll över pengarna. Att det som har hänt strider mot hur det ska gå till i biståndsverksamhet, och det bryter också mot avtal som har skrivits mellan Sverige och Sydafrika.
Jan Mosander