Allvarliga missförhållanden i biståndsprojekt

Sydafrikaner som har varit engagerade i ett svenskt biståndsprojekt i Sydafrika har i två år larmat om misstänkt kriminalitet och stor vanskötsel av projektet.
Projektet, som är en vuxenskola, har hittills kostat 2,5 miljoner kronor av svenska skattemedel. En oberoende utredare bekräftar allvarliga missförhållanden i projektet och har bland annat slagit fast att det inte har funnits kontroll över biståndspengarna, att det som hänt strider mot hur det ska gå till i biståndsverksamhet och att det också bryter mot avtal som finns mellan Sverige och Sydafrika. Men kritikerna i Sydafrika hävdar att ansvariga i Sverige fortfarande ser genom fingrarna med pågående oegentligheter i projektet.