Kyrkomusiken på väg att försvinna

De utbildade kyrkomusikerna blir allt färre inom Svenska Kyrkan. I mindre församlingar händer det att kyrkobesökarna redan nu tvingas sjunga psalmer helt utan orgelmusik och det kommer att bli vanligare, spår både Svenska Kyrkan och Kyrkomusikernas riksförbund.
– Det kommer inte att finnas någon som kan spela på gudstjänster, jordfästningar och bröllop, det kan bli tyst i värsta fall, säger Jan-Olov Berglund, kyrkomusiker i Ovansjö församling i Gästrikland. Svenska kyrkan har problem med återväxten. Alldeles för få unga vill utbilda sig till kyrkomusiker. Utbildningsplatser står tomma samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Många kyrkomusiker att slutar också i förtid. Enligt kyrkomusikernas riksförbund säger en tredjedel av landets kyrkomusiker upp sig varje år utan att ha nått pensionsåldern. Psalmsång utan orgel I Östergötland har kyrkobesökarna i mindre församlingar redan börjat känna av bristen på kyrkomusiker, eftersom de ibland får sjunga psalmer helt utan ackompanjemang, säger stiftsmusiker Karin Wall-Källming vid Linköpings stift: –Det har börjat hända nu tyvärr. Det är främst i glesbyggdspastoraten, där man inte har underlag att göra tjänsterna attraktiva. Obekväma arbetstider, tjänstgöring under storhelger och låg lön kan vara några orsaker till att jobbet som kyrkomusiker inte lockar. Ingela Sjögren är ombud för kyrkomusikernas riksförbund. – Larmklockan ringer nu och vi måste ta reda på varför det är så. Vi måste titta på arbetsmiljön, lönen och motivationen, säger Ingela Sjögren. Tar tid lära sig orgeln Att spela kyrkorgel är mycket komplicerat och tar många år att lära sig. Svenska kyrkan är väl medveten om problemet och försöker idag på olika sätt locka små barn och ungdomar att börja lära sig spela, samtidigt som en kyrkomusikernas arbetsmiljö och arbetsförhållanden ska ses över. Förändringar av kyrkomusikernas utbildning diskuteras också. Mats Lagergren är informatör vid Uppsala stift. – Man får arbeta aktivt med rekrytering och få ungdomar intresserade av yrket, säger Mats Lagergren. Om inget görs sjunker den musikaliska kvalitén i kyrkan.
Maria Gustafsson i samarbete med SR Gävleborg, SR Östergötland och SR Halland