USA-beroende trots miljarder till försvaret

Regeringen och svenska försvarsexperter är överens om att Sverige är så beroende av amerikansk teknologi för sin egen säkerhet, att vapensamarbetet med USA måste fortsätta till varje pris. Så har det varit ända sedan 60-talet, även om regeringarna motiverat mångmiljardstöd till svensk vapenindustri med argumentet att det är nödvändigt för oberoende.
Johan Thunberger är försvarsanalytikerpå FOI, totalförsvarets forskningsinstitut: – Vi blev mer och mer beroende och jag tror att en omslagspunkt gick någongång på 60-talet, där det var omöjligt att efter den upprätthålla fiktionen av att vi hade en helt oberoende industri på det här området. Sverige har ju en en ganska liten ekonomisk bas och hade och har höga militära ambitioner. När ambitionerna inte går ihop med de ekonomiska resurserna då tvingas man ut och köpa. En princip som inte håller När nu USA har gett sig in i ett nytt krig i tredje världen och angripit Irak kommer också debatten om den svenska vapenexporten. Sverige ska ju inte sälja vapen till länder som befinner sig i krig och därför borde leveranserna till USA stoppas. Den gångna veckan har lärt oss att det inte är så, att Sverige inte säljer vapen till länder i krig är bara en av principerna för den svenska vapenexporten, även om det är grundprincipen. Affärerna har och kommer att fortsätta Men lika viktigt är att exporttillståndet ska väga in vilken betydelse vapenaffären har för Sveriges säkerhet, hur mycket affären betyder för att upprätthålla Sveriges försvarsindustri och för att i förlängningen trygga Sveriges försvar. I fallet med USA så blir det den här andra principen som avgör, just eftersom Sverige är så beroende av USA. Experterna är sig eniga. Stoppar Sverige leveransen av pansarskott och reservdelar så blir i förlängningen Sverige utan den högteknologi som behövs för att det nya bantade svenska försvaret ska bli smalare men vassare. Allt det här har skett med politikernas goda minne, säger Johan Thunberger på FOI: – Det framgår ju av neutralitetspolitikutredningen till exempel, hur de här vapenaffärerna inte minst på robotsidan fortsatte att gå även när det var ganska djupfryst i det svensk-amerikanska förhållandet. Och det bottnar väl dels i att de svenska politikerna hade kommit till realpolitiken till skilllnad från idealistpolitiken och visste vad det här var frågan om. Man skickade ut ÖB för att vara vänlig mot amerikanerna och från amerikansk sida hade man naturligtvis ett intresse av att Sverige var relativt väl rustat. Och då valde man att bortse från mycket av den officiella retoriken och annat. Mer lönsamt att inte vara USA-beroende Det här är bekymmersamt för var och en som under de gångna decennierna har betalat skatt och varit med om att finansiera Sveriges försvarsbudget. För med argumentet om den militära beredskapen och Sveriges oberoende som stöd har regeringen lagt ut hundratals miljarder kronor i beställningar på den svenska försvarsindustrin. Och om detta nu ändå har lett oss rakt in i ett totalt beroende av USA, hade då inte pengarna kunnat användas effektivare? Jo, menar Johan Thunberger på FOI: – Jag tror att det hade varit bättre om man ser till försvarseffekterna att gå ut på marknaden och köpa. Om svenska företag kunde erbjuda bra produkter till rimliga priser, okej och om utländska, okej. Det talas ju mycket om sekundäreffekter, att kunnande i försvarsindustrin sprider sig till andra delar och delvis är det nog sant. Men jag är övertygad om, och det finns flera FOA-studier som visar, att motsvarande satsningar om man hade gjort dem direkt hade gett ännu större spinn-off än vad de militära satsningarna gjorde.
Stefan Winiger