Hemvärnet vill ha elitstyrka mot terrorism

En ny utredning om hemvärnet föreslår att hemvärnet ska skapa en elitstyrka på 6000 soldater som ska kunna hjälpa polisen vid terroristattacker
Förändringarna motiveras med att det är nödvändigt att anpassa hemvärnet till det man kallar den nya militära hotbilden med internationell terrorism. Idag finns 60 000 personer verksamma inom Hemvärnet, men de måste minskas till 50 000 om kvaliten inte ska försämras . Det anser rikshemvärnschef Anders Lindström. Han föreslår också att ersättningarna till befäl och instruktörer höjs från omkring 1000 kronor i månaden till det dubbla.