Cook kräver att britter lämnar Irak

I Storbritannien krävde den tidigare ministern Robin Cook på söndagen att de brittiska trupperna ska lämna Irak.
Robin Cook lämnade regeringen i protest mot kriget. Han skriver i en tidningsartikel att de brittiska trupperna skall tas hem från vad han kallar ett blodigt, onödigt och illa planerat krig. " Jag vill ha hem dem innan fler dör," skriver Robin Cook samtidigt som de första tio soldatkistorna har anlänt hem för begravning i England. Cook den förste tunge brittiske politiker som bryter mot konventionen att så länge krig pågår skall de egna trupperna stödjas.