Förslag om minskat och förbättrat försvar

Försvarsminister Leni Björklunds rådgivare i militära frågor Michael Moore föreslår ett drastiskt minskat och förändrat svenskt försvar. I en bok skriver Moore att Sverige bör minska antalet JAS-plan och avveckla nyligen moderniserade stridsfordon till förmån för nyare fordon.
Michael Moore är militär rådgivare åt försvarsminister Leni Björklund och har därmed ett stort inflytande över regeringens försvarspolitik. Till sommaren kommer ett förslag från försvarsberedningen som är en större sammansättning av politiker från alla riksdagspartier och Moores lilla skrift kan därför ses som en första testballong inför sommarens rapport. Inte desto mindre är Moores lilla skrift om försvarets utveckling viktig. Mindre värnpliktsarmé Michael Moore anser att Sverige bör ha några tusen man som är redo att sättas in omedelbart istället för ett större antal förband som kan sättas in med längre startsträcka. Därmed blir det en mindre värnpliktsarmé men fortfarande ska själva värnplikten vara kvar. – Jag det jag menar är ju att vi har en ganska stor insatsorganisation, som vi kallar den gamla krigsorganisationen, den är ju på flera hundratusen personer. Och då är det väl ett rimligt krav med tanke på hur hotbilden ser ut, att några tusen utav de här ska verkligen ha hög beredskap. Hotbilden säger ju det kan komma väldigt snabbt idag till skillnad från förr. I frågan om material så behöver inte Sverige 160 JAS plan som planerats, men exakt hur många kan inte Moore svara på. Skrota fordon och köpa nya Vad gäller pansarbandvagnarna som är ett fordon med larvfötter, en lättare kanon och flera soldaters besättning så tycker Moore att Sverige kan skrota omkring 1000 vagnar som tillverkats i det forna Sovjet och sen moderniserats i Sverige. Istället ska man satsa på 500 modernare vagnar av typen stridsfordon 90. Även stridsvagnar av typen Leopard med tyngre kanoner och färre soldater ska skrotas till förmån för modernare stridsvagnar. Frågan är då om det inte är resursslöseri att köpa in stridsfordon och sen skrota dem. – Ja det kan verka så men jag tror också att man måste ha förståelse för den enorma omställning som hänt i omvärlden och som Sverige är en del av. Alla länder gör liknande saker som vi har gjort och nu framöver kommer att behöva göra. Det kan låta konstigt men det är ju behovet som styr.
Edvard Unsgaard