USA:s försvarminister får kritik

I USA hårdnar debatten om Irakriget var felplanerat rent militärt. I medierna får försvarsminister Donald Rumsfeld kritik från militära kommentatorer, anonyma källor inom försvarshögkvarteret Pentagon och på plats i Irak, för att ha försökt hålla ner kostnaderna för anfallet och för att ha detaljstyrt planen.
Enligt uppgifterna var det Donald Rumsfeld som drev igenom planen att använda en mer begränsad anfallstyrka i kriget, något som ju alltmer ifrågasatts i takt med att motgångarna blivit fler och framgångarna färre för USA-koalitionen. Enligt tidskriften New Yorker, som citerar just Pentagonkällor, ska försvarsministern vid flera tillfällen före konflikten ha drivit på för att minska antalet soldater som skulle skickas iväg. Han räknade med att högteknologi och bland annat precisionsbomber skulle leda till vad en militär källa betecknar som ett billigt krig. Kritiseras för detaljstyrning Tidningen Washington Post uppger i dag att Rumsfeld och hans rådgivare på försvarsdepartementet styrde planen även i smådetaljer eftersom de misstrodde den militära ledningen, och de ville bevisa att deras taktik att en mindre, mer lättstyrd styrka skulle kunna avsätta Saddam Hussein fungerade. Både försvarsminister Rumsfeld och den högste befälhavaren för styrkorna, general Tommy Franks avfärdar idag kritiken. Det är väldigt få personer som vet hur den här planen sattes ihop, sa Franks på lördagen, och Rumsfeld förklarade att flera av de som nu ifrågasätter och kritiserar inte ens har sett planen. Behöver framgångar Andra militära experter som uttalar sig, bland annat i Washington Post, pekar också på att kriget ännu är i ett tidigt skede, och att det därför är svårt säga vad som eventuellt kunde ha gjorts annorlunda. Men för Donald Rumsfeld är det, enligt analytikerna, viktigt att snart kunna visa på mer avgörande framgångar i kriget framför allt för att övertyga den amerikanska allmänheten om det budskap han försöker förmedla: att kriget går som planerat.
Anders Ask, New York