Ingen SAL-smitta hos sex isolerade

Sex av de sju svenskar som har hållits isolerade på sjukhus för att dom kan ha varit smittade av den nya dödliga lunginflammationen SAL, bär inte på viruset.
På söndagseftermiddagen var det bara en person kvar som fortfarande väntade på provsvar, och smittmisstankarna när det gäller den personen är inte särskilt starka, enligt Smittskyddsinstituet.