Matdistributionen i Irak kritiseras

Amerikansk och brittisk militär får kritik för sitt sätt att distribuera matransonerna i södra Irak.
Det är FN och flera biståndsorganisationer som framför kritiken på söndagen. Kritiken går ut på att hjälpen inte når de svagaste och de mest behövande. Talesmannen för FN:s barnfond, Unicef, Martin Dawes säger till exempel att han inte sett att några matleveranser har gått till sjukhus.