USA ökar trycker på Syrien

Trycket på Syrien ökar sedan också den amerikanske utrikesministern Colin Powell sagt att regimen måste sluta att stödja Irak eller ta konsekvenserna av det. Det amerikanska hotet kommer efter tidigare anklagelser om att Syrien skulle förse Irak med militär utrustning.
Colin Powell uttalade sina hot mot Syrien under ett tal inför en judisk lobbygrupp i Washington och han riktade också en varning till Iran att sluta att sträva efter att skapa sig en kapacitet för massförstörelsevapen. USA har tidigare sagt att Irans kärnkraftsprogram, som Ryssland är med om att utveckla, kan syfta till att utveckla kärnvapen. Nya länder kan stå på tur efter Irak Här i Mellanöstern uppfattas de nya tongångarna mot Syrien och Iran som att USA kommer att inrikta sig på andra länder i regionen efter kampanjen i Irak. Oron i många huvudstäder här är att Irak bara är början på en process där USA både militärt och politiskt vill forma om kartan i hela Mellanöstern. ”Syrien smugglar militär utrustning” I fredags sade den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld att Syrien smugglar militär utrustning till Saddam Husseins Irak, bland annat skulle Damaskus förse den irakiska armén med utrustning för nattseende. Syrien avfärdade omedelbart de amerikanska anklagelserna och i Bagdad i går sade den irakiske informationsministern att Irak inte får någon sån hjälp från sitt grannland. Spär på oro Colin Powells tal inför den mest inflytelserika, judiska lobbygruppen AIPAC:s möte i Washington i natt kommer att spä på oron här och för också in Syrien i centrum av det amerikanska sökarljuset. Syrien är det enda arablandet i FN:s säkerhetsråd och röstade för resolution 1441 om Irak från i höstas, men tillhörde de medlemmar som starkast var emot en ny FN-resolution om våldsanvändning mot Irak. Irak, Iran och Nordkorea ingick i den Ondskans axel, som president George Bush formulerade, nu verkar också Syrien ha tagit plats i det sällskapet.
Lars Kobbe, Kairo