Sjukpersonal utbildad för att ge patienter vätska

Många akutpatienter riskerar att drabbas av vätskebrist, och därmed försämras i väntan på läkare. Det framgår av en studie vid länsjukhuset i Jönköping.
Enligt Annelie Larsson, en av sjuksköterskorna som har drivit projektet glöms vätskan ofta bort bland alla andra arbetsuppgifter i en pressad situation. Personalen har nu utbildats och ska med enkla medel som vätskevagn i korridoren försökt få patienterna att dricka mer.