LO-beslut om EMU dröjer

Styrelsen för LO avvaktar med ett beslut om valutaunionen EMU. LO skulle ha fattat ett beslut om EMU i dag.
Enligt ett pressmeddelande blir det inget beslut förrän vid styrelsemötet den 7 april. Splittringen är stor mellan de olika LO-förbunden och skälet till dröjsmålet uppges vara att det ännu inte finns något beslutsunderlag att ta ställning till. Det har i sin tur att göra med att socialdemokraterna och LO-ledningen ännu inte har enats om så kallade buffertfonder som är tänkta att användas vid en kris i ekonomin om Sverige går med i EMU.