Kriget i Irak ökar turistandet i Sverige

Just nu är det nog många svenskar som sitter och planerar för sommarens semester. Blir det en charterresa till något solsäkert ställe i utlandet eller en resa i Sverige i stället på grund av världsläget?
– Vår bedömning av det nuvarande läget för Sveriges del är att påverkan är ganska liten på svensk turistnäring med anledning av det som händer just nu i Irak. Är inte det en ganska överraskande slusats? – Nej den är inte speciellt överraskande. Vi gjorde ganska ordentliga undersökningar efter 11 september och kom i stort sett till samma typ av slutsats: Påverkan på svensk rese- och turistnäring var förhållandevis begränsad och i flera fall snarare en positiv utveckling. Hur menar du då? – Istället för att lägga arrangemang utomlands valde många att lägga dem hemmavid istället. Man stannade kvar i Sverige. Det gällde både affärsresenärer, konferensarrangemang och fritidsresenärer. En kickoff i Jordaniens öken kan kanske inte konkurrera med en liten stugby någonstans i Sverige. Den svenska charterbranschen tror nu att solresorna minskar med mellan mellan 30 och 40 procent under våren och mellan 10 och 15 procent under sommaren. Turkiet, Egypten och Cypern tappar resenärer. Till hösten tros volymerna vara tillbaka på normalnivå. Siffrorna är beräknade på att ett krig i Irak blir långvarigt. Men den svenska turistnäringen väntas alltså bli vinnare. Fler väljer att semestra och turista hemma, eller i närområdet, vilket skapar jobb och tillväxt. Idag arbetar 306 000 personer i turistnäringen i Sverige. – Senaste året, 2002, visar på ett utomordentligt bra år volymmässigt för svensk turistnäring. Det är inte så att volymerna har försvunnit på något vis, snarare tvärtom.
Tommy Fredriksson