Rekord för färjor till Stockholm

Krigsoron i världen leder till en rekordstor färjetrafik till och från Stockholm i sommar. Kommunala Stockholms Hamn räknar med sammanlagt 10 miljoner passagerare. Och 230 stora kryssningsfartyg har anmält att de vill lägga till i Stockholm i sommar. Orsaken är att Östersjön upplevs som ett säkert hav att färdas på.
Finlandsfärjorna står för den absolut största delen av det rekordstora antal passagerare som den här sommaren kommer att kliva av och på färjorna i Stockholms hamnar. Hamnledningen räknar med uppemot 10 miljoner passagerare, men det som framförallt har överraskat är att fler än 230 stora kryssningsfartyg kommer att lägga till i Stockholm i sommar, också det långt fler än tidigare. De flytande småstäder som kryssningsfartygen påminner om, för med sig över 230 000 turister, majoriteten är penningstarka amerikanare. En av förklaringarna till det ökade intresset för Sverige och Östersjön är kriget i Irak och den oro det fört med sig i världen, enligt Christel Wiman, VD, i Stockholms Hamn.