Svenska turismen blomstrar i orostider

Nu är det många som planerar för sommarens semester. Blir det en charterresa till något solsäkert ställe i utlandet, eller en resa hemma i Sverige på grund av det osäkra världsläget? På Turistdelegationen säger tillförordnade direktören Dennis Bederoff att den svenska turistnäring påverkas positivt av oro i världen.
En kickoff i Jordaniens öken kan kanske inte i dagsläget konkurrera med en liten stugby någonstans i Sverige. Den svenska charterbranschen tror nu att solresorna minskar med mellan mellan 30 och 40 procent under våren och mellan 10 och 15 procent under sommaren. Det är länder som Turkiet, Egypten och Cypern som tappar resenärer. Först till hösten väntas volymerna vara tillbaka på normalnivå. Siffrorna är beräknade på att ett krig i Irak blir långvarigt. Men den svenska turistnäringen väntas alltså bli vinnare. Fler väljer att semestra och turista hemma, eller i närområdet, vilket skapar jobb och tillväxt. Idag arbetar 306 000 personer i turistnäringen i Sverige.