Telia inför marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen, KO, har beslutat att dra Telia inför marknadsdomstolen. KO anser att Telias beslut förra året att höja månadsavgiften för ADSL-bredbandskunder under pågående avtalsperiod var oskäligt.
Telia hade beslutat att höja månadskostnaden från 200 till 275 kronor. Men enligt KO är det viktigt att utlovat pris gäller på bredbandsmarknaden, och eftersom själva anslutningsavgiften är hög, byter konsumenter ogärna till ny operatör.