Telia kritiseras för avgiftshöjning

Det var fel av Telia att höja avgiften för bredband under pågående avtalsperiod, anser Konsumentverket, KV, och tar frågan till Marknadsdomstolen för ett avgörande.
– Vi tycker att det är en viktig princip att avtal ska hållas, och har man då bundit upp en konsument under ett helt års tid ska konsumenten veta att det man har bundit sig för, för ett år, är det som ska gälla. Och Telia vet att de får en kund som de har under ett års tid. I normalfallet gör ju en konsument en grundlig undersökning innan man tecknar avtal för att se vilka som har de bästa erbjudandena just för hans del, och har man då hittat någon som man tycker är bra och har bra villkor och binder sig under ett år, då ska ju de villkor som man har tecknat sig för under det året gälla, säger Catharina Jonson som är handläggare på KV. Från 200 till 275 kronor förra året Det var förra året som Telia beslutade att höja avgiften för sina bredbandskunder, från 200 till 275 kronor i månaden, under pågående avtalsperiod som vanligen är ett år. Det är oskäligt, menar KV. Bredbandsmarknaden med den ADSL-teknik som används har flera hundra tusen kunder, och det är inte bara hos Telia utan även hos andra större aktörer som Bostream och UPC som avtal har förändrats under pågående avtalsperiod: – Det är även andra bolag som har gjort på samma sätt, att de har bundit konsumenten under ett års tid, eller ännu längre i vissa fall, och sedan har de höjt priserna under bindningstiden, säger Catharina Jonson. Varför väljer ni att ta ut Telia just? – Vi har ju inte uteslutit de andra heller utan det finns pågående ärenden även mot andra bolag.
Tommy Fredriksson