Byggnads kritiserar regeringens bostadspolitik

Byggnadsarbetareförbundet befarar ökad arbetslöshet inför den nedgång i bostadsbyggandet som regeringen nu aviserar. Regeringen tror inte längre på vallöftet att 30 000 nya lägenheter ska byggas i år. Byggfacket - som har krävt 40 000 nya lägenheter - reagerar med besvikelse.
– Risken är att arbetslösheten stiger och att yngre byggnadsarbetare försvinner från branschen. Vi behöver byggnadsarbetare, eftersom vi har många som kommer att gå i pension de närmaste åren, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. Tappar unga medlemmar Under tre år på 90-talet när byggandet gick ner, förlorade Byggnads 15 000 medlemmar -flertalet var unga byggnadsarbetare under 30 år, alltså de som skulle svara för återväxten. I februari i år var 13 000 byggjobbare utan arbete. I Stockholm var arbetslösheten bara 4,2 procent, men den är högre ute i landet. I exempelvis Gävleborg är nu var 4:e utan jobb, alltså en arbetslöshet på 25 procent. Byggandet minskar trots bostadsbrist Hans Tilly tycker att det är märkligt att bostadsbyggandet minskar samtidigt som bostadsbristen tilltar i kommunerna. Det är nu 100 kommuner som redovisar bostadsbrist. Ytterligare 35 kommuner har brist på bostäder i centralorten. Byggnads håller med Sveriges Byggindustrier om att regeringens nya ”investeringsstimulans” till nya hyresrätter saknar långsiktighet. Regeringens bidrag ska ju motsvara en momssänkning från 25 till 6 procent. Kräver slopad byggmoms Men Byggnads upprepar sitt krav att HELT slopa momsen på byggandet. Det skulle också fungera som ett bidrag till en social bostadspolitik och minska hyran för en 3:a med cirka 2 000 kronor i månaden. Och fackförbundets ordförande är inte nöjd med att regeringen hänvisar till att EU förbjuder Sverige att sänka byggmomsen. Liksom Byggindustrin vill han att den svenska regeringen är mer offensiv än så. – Det handlar om en politisk vilja. Om regeringen tar bort momsen har jag inte fått någon bra förklaring varför Bryssel inte skulle tillåta det, säger Hans Tilly.
Lars Erik Backman