Amerikanerna söker Kemiske Ali

På krigets tolfte dag koncentrerar sig amerikanska och brittiska trupper på de fortsatta försöken att säkra städerna i södra Irak, som är nödvändiga för att försörjningsvägarna norrut ska kunna fungera. Amerikanska styrkor norr om Nassiriya genomför också en operation som syftar till att oskadliggöra Saddam Husseins befälhavare i området, den ökände så kallade Kemiske Ali, rapporterar SR:s korrespondent.
I en samordnad gryningsräd fällde amerikanska bombplan precisionsbomber över staden Shatra, norr om Nassiriya, samtidigt som stridsvagnar från den amerikanska marinkåren anföll staden på bred front. Enligt nyhetsbyrån Reuters korrespondent, som finns med bland de amerikanska styrkorna, genomfördes anfallet efter tips från irakiska regimmotståndare, som hävdade att flera ledande irakiska befälhavare skulle befinna sig i Shatra, bland dem Ali Hassan al-Majeed, som av Saddam Hussein anförtrotts uppdraget att leda försvaret av södra Irak. Söker Kemsiske Ali Ali Hassan al-Majeed är också känd under namnet Kemiske Ali, en beteckning han fick efter att ha planerat och lett anfallet 1988 mot irakiska kurder runt staden Halabja, då tusentals människor dog sedan de utsatts för kemisk krigföring. Om al-Majeed skulle oskadliggöras vore det ett viktigt symboliskt steg, men ännu finns inga rapporter om att den amerikanska operationen ska ha lyckats. Fyra mil söderut, i Nassiriya, fortsätter de amerikanska marinkårssoldaterna, nu med färska förstärkningar, sina upprensningsaktioner som syftar till att omintetgöra kvarvarande irakiskt motstånd. Hittat motgift mot nervgas USA-trupperna kring Nassiriya, som nu uppgår till 12 000 man, uppges gå från hus till hus, och intog på måndagsmorgonen en anläggning, som uppenbarligen var ett övergivet arméträningsläger. I anläggningen fanns en stort mängd vapen och ammunition, liksom skyddsmasker och motgift mot nervgas. Nassiriya är en viktig strategisk stad där två huvudvägar norrut mot Bagdad korsar floden Eufrat, och USA måste säkra den om försörjningsvägarna norrut ska kunna fungera. Hittills har det irakiska motståndet i Nassiriya varit starkt, och marinkåren har bara gjort marginella vinster där under de senaste dagarna.
Lars Kobbe, Kairo