Förslag för korttidsanställda ogillas av alla

Både fack och arbetsgivare är kritiska till den statliga utredning som föreslår nya regler för landets omkring en halv miljon korttidsanställda. Det framgår av de remissvar, som redan har eller är på väg att skickas in till regeringen.
En fråga där meningarna går isär är utredningens förslag att en arbetsgivare ska kunna ha en person anställd i kortare perioder 18 månader under en femårsperiod utan att behöva erbjuda fast jobb. Det är alldeles för lång tid, tycker LO. –Det innebär en klar försämring jämfört med dagsläget. Idag kan arbetsgivaren ha en person visstidsanställd utan särskilda skäl i högst 12 månader, med utredningsförslaget skulle den tiden bli längre, säger LO:s chefsjurist Erland Olausson: När det gäller vikarier som ersätter en fast anställd så vill utredningen behålla nuvarande regel: att det krävs tre års vikariat, under en femårsperiod, för att få fast jobb. I det remissvar som har godkänts av LOs verkställande ledning och som ska upp i styrelsen nästa måndag föreslås istället att 12 månaders anställning ska räcka för att få ett fast jobb. Däremot välkomnar LO utredningens förslag att sänka gränsen för att få förtur till fast jobb från 12 månader till 6 månader. Akademikerfacket SACO lutar åt att 6 månader nog är för kort tid och befarar att dom som idag erbjuds ett-åriga anställningar i fortsättningen kommer att åka ut redan efter ett halvår. Tjänstemannafacket TCO har inte bestämt sig än men ett krav som diskuteras är att oavsett tidsgräns så ska inte arbetsgivaren kunna göra sig av med en korttidsanställd om själva arbetsuppgiften finns kvar - alltså man ska inte kunna byta ut en korttidsanställd mot en annan. De privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv säger i sitt remissvar att förtursgränsen måste vara kvar på dagens 12 månader och att gränsen för fast jobb ska vara 36 månader. Svenskt Näringslivs arbetsrättschef Kent Brorsson anser att utredningens betydligt kortare tidsgränser skulle få klart negativa effekter. –I praktiken minskar möjligheten att använda tidsbegränsade anställningar radikalt. Det får allvarliga konsekvenser för till exempel byggsektorn och turistnäringen. De skulle få ökade kostnader och en krympande verksamhet - något som skulle gå ut över sysselsättningen, säger Kent Brorsson på Svenskt Näringsliv.
Johan Prane