Telia och Tele 2 begär uppskov med 3G-utbyggnad

Telia Soneras och Tele 2:s samägda bolag Svenska UMTS-licens begär uppskov med utbyggnaden av 3G-nätet hos Post- och telestyrelsen.
De anser att förutsättningarna för utbyggnaden har förändrats på ett sätt som inte kunnat förutses. Bland annat är beslutstakten i bygglovsärenden för långsam för att utbyggnadstakten av 3G-nätet ska kunna hållas, skriver bolagen i ett pressmeddelande. Det innebär att alla företag som har 3G-licenser nu har bett om uppskov med utbyggnaden av nätet.