Tjetjener stödjer USA-koalitionen

USA och Storbritannien får nu oväntat stöd från muslimskt håll i fråga om kriget i Irak. Det är den tjetjenska separatistledningen som öppet stödjer USA:s krig.
”Saddam Husseins regim måste störtas. Ingen kan stödja en diktator”, säger Achmed Zakajev, en av separatistledarens och tidigare tjetjenske presidenten Aslan Maschadovs närmaste medarbetare som också öppet stödjer det amerikanskledda kriget i Irak. ”Krig är i sig av ondo för civilbefolkningen, men Saddam Hussein tvingade fram detta”, säger den tjetjenska separatistledningen i ett uttalande. Ett uttalande som förvånar Uttalandet förvånar med tanke på att de flesta övriga muslimska ledarna i världen idag motsätter sig kriget, men det här tyder kanske också på en slags desperation från den tjetjenska separatistledningens sida. Flera tjetjenska rebellgruper har blivit terroriststämplade av den amerikanska administrationen och separatisterna har inte längre lika starkt uttalat stöd från väst eller USA. Det här är kanske ett sätt att vända trenden. Ett sådant här uttalande är förstås välkommet i Washington, där man helst vill visa att det inte handlar om ett krig mot muslimer och kan peka på att även muslimska ledare stödjer den amerikanska invasionen och ockupationen. Islamiska världens reaktion kvar Däremot är det mer tveksamt hur den islamiska världen kommer att uppfatta uttalandet. De tjetjenska separatisterna har hittills fått ekonomiskt stöd från en rad muslimska organisationer, framför allt från arabstaterna. Det har inte bara handlat om materiellt stöd utan även i form av hundratals frivilliga män som kommit från framför allt Afghanistan och arabstaterna för att kämpa på de tjetjenska muslimska brödernas sida mot de ryska soldaterna. Många av dessa frivilliga har under den senaste tiden lämnat Tjetjenien för att strida i Irak på Saddam husseins sida, enligt olika rapporter. Frågan är om dessa frivilliga någonsin kommer att återvända till Tjetjenien igen när separatistledningen nu stödjer deras motståndare USA och Storbritannien.
Vladislav Savic, Moskva