Dyster EU-prognos

EU-kommissionen presenterade idag en prognos över de ekonomiska förväntningar som företag och konsumenter om den närmaste framtiden.
Som så många mätningar i dessa tider var också dagens siffror från kommissionen dyster läsning för dem som hoppas på en snar förbättring. De allmänna ekonomiska förväntningarna i EU-länderna gick ned så mycket att man får gå tillbaka till katastrofmånaden med 11 september år 2001 för att se något liknande. Svenskarna får väl ändå finna tröst i att tappet i ekonomisk optimism var mindre än i många andra länder. Men likafullt pekar nedåt för de flesta EU-länder. Det är bara i Luxemburg och Nederländrena man inte tror att tiderna blir sämre, och för Portugal pekar kurvan rent av uppåt. Bakom de dystra prognoserna finns bland annat det faktum att orderböckerna inom industrin blir mindre i de flesta länder. Störst tapp noteras för Irland, Belgien och Danmark. Många säger ju att det är ökad konsumtion som ska bana väg för en starkare konjunktur. Men det ser inte ut att komma i första taget, konsumenterna ser inte särskilt ljust på framtiden. Bland den stora klunga länder där det är så finns Sverige. Sannolikt får de här siffrorna näring av att många tror på ökad arbetslöshet framöver, det gäller inte minst för just Sverige. Willy Silberstein, Bryssel