Bråk i samband med begravningar allt vanligare

Familjebråk i samband med begravningar blir allt vanligare. Sedan 1991 är det kyrkogårdsförvaltningens sak att medla i sådana frågor.
Håkan Junfors på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg berättar hur de vanligaste fallen ser ut. – Det är när man har barn i flera förhållanden under sin livstid, barn som alla tror att de känner till pappas vilja. Barnen har kanske inte har haft så mycket kontakt med varandra eller så har de haft kontakt i trassliga förhållanden, säger han. Att man lever i flera äktenskap under sin livstíd blir ju allt vanligare. Märker också ni att det blir allt vanligare med medling? – Om man tittar tillbaka över åren har medling, framför allt i storstäderna, blivit en vanligare konsekvens av att man har ett uppbrutet familjeförhållande i bakgrunden, säger Håkan Junfors. Länsstyrelsen avgör I Göteborg kommer förfrågningar om medlingshjälp från cirka femtio familjer om året. 10 till 12 av dessa fortsätter hela vägen. Om inte kyrkogårdsförvaltningen lyckas ena de olika viljorna, går ärendet vidare till länsstyrelsen som avgör vem av parterna som har rätt att bestämma. Om man vill vara riktigt säker på att bespara sina anhöriga det här finns det bara en sak att göra, menar Håkan Junfors. – Jag brukar råda alla till att gå hem och skriva ner hur man vill ha det. Lagstiftningen i Sverige är mycket tydlig: det är den avlidnes önskan som gäller i första hand. Är den då nerskriven är den solklar och det är den som gäller.
Sara Hellman, SR Göteborg