Kärvt i budgetförhandlingarna

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har fortfarande inte nått en uppgörelse om hur pengarna i budgeten ska fördelas. Problemet är var man ska tvingas skära, och framförallt vänsterpartiet har svårt att acceptera besparingar på sjuka och arbetslösa.
Under måndagskvällen satt vänsterpartiets styrelse i möte för att än en gång gå igenom regeringens bud i förhandlingarna om statens budget. Det är framförallt vänsterpartiet som har svårt att få med sig de sina på regeringens förslag. Spara på sjuka De stora stötestenarna gäller framförallt besparingar på de sjuka. Tanken är att ändra i sättet att räkna ut sjukersättningen och konsekvensen blir att den som är sjuk får en lägre ersättning. Men enligt vad Ekot erfar finns också en tanke på att arbetsgivarna ska dra sitt strå till stacken genom att få betala en längre sjuklöneperiod. Vad som nämnts är att införa en tredje veckas sjuklöneperiod. Nu betalar arbetsgivaren de två första veckorna när man är sjuk. En annan besparing som är problematisk för vänsterpartiet är förslaget om att begränsa de deltidsarbetslösas rätt att ta ut a-kassa så att de kommer upp i en heltidslön. Bistånd skjuts på framtiden Svårt är också att acceptera att en del av biståndet till fattiga länder skjuts på framtiden, sammanlagt ska 750 miljoner i år och nästa år frysas. Även för miljöpartiet återstår en del frågor att lösa men intrycket är ändå att står närmare en uppgörelse med regeringen än vänsterpartiet.
Mari Forssblad