Stora mineralfynd i Garpenberg

Nya stora mineralfynd som gjorts i Lappbergsområdet utanför Garpenberg i södra Dalarna väntas säkra gruvdriften vid Bolidens anläggning i Garpenberg i minst tio år.
Malmen har visat sig innehålla väsentligt högre halter av zink, silver och bly än den som bryts i Garpenberg idag och värdet på mineraltillgången beräknas vara omkring 3 miljarder kronor. Enligt Dala-Demokraten och Södra Dalarnes Tidning väntas inga nyanställningar till följd av den nya gruvdriften.