Få brott på gruppboenden polisanmäls

Många utvecklingsstörda som bor på gruppboende har utsatts för brott av sina medboende.
Under de senaste två åren har mer än 65 procent av de utvecklingsstörda på gruppboenden utsatts för brott, nästan aldrig har någon polisanmälan gjorts. Det framgår av en kommande doktorsavhandling som Svenska Dagbladet skriver om. På 42 av 47 undersökta gruppbostäder hade någon form av misstänkta brott inträffat, men bara i ett fall gjordes en polisanmälan. Vanligaste formen av brott på gruppboenden är ofredande och misshandel.