LO-undersökning om fri läkarvård

Män med tjänstemannayrken erbjuds i högre utsträckning än kvinnor i arbetaryrken fri läkarvård av sina arbetsgivare- trots att kvinnor i regel har sämre hälsa.
En ny undersökning från LO visar att hälften av dom manliga tjänstemännen erbjuds fri läkarvård, medan bara en fjärdedel av LOs kvinnliga medlemmar erbjuds fri läkarvård. Också kvinnor i tjänstemannayrken har mer sällan tillgång till fri läkarvård än manliga tjänstemän.