Arbetsgivare drar ner på fri läkarvård

De som är friskast får dubbelt så ofta sin läkarvård betald av arbetsgivaren som de som är sjukast. Nya siffror från Statistiska centralbyrån och som sammanställts av LO visar att hälften av de manliga tjänstemännen har gratis läkarvård mot bara en fjärdedel av kvinnorna i arbetaryrken. För arbetarkvinnornas del är det en klar försämring jämfört med för tio år sen.
– Det beror på att de arbetsgivare där kvinnor jobbar har dragit ned på den förmånen, förmodligen av besparingsskäl. Under 90-talet har den här förmånen minskat väldigt mycket, säger LO:s utredare Sven Nelander. Vad kan det få för konsekvenser? – Jag tror att det kan få konsekvensen att kvinnor avstår att söka upp läkare, att man utav ekonomiska skäl inte har råd att gå. Man kanske inte kan sätta in behandling i tid och att man inte får den vård man behöver. Flera tidigare undersökningar har visat att kvinnor i LO-yrken är de som har sämst hälsa, till exempel är det den grupp där ryggskador och andra belastningssjukdomar ökar mest. Frågan är då vad facket har gjort för att medlemmarna ska få gratis läkarvård. – Vi försöker med fakta att uppmärksamma, den här rapporten visar hur det är. Det är viktigt att man får fakta på bordet. Men på det här området har ju facket inte lyckats särskilt väl att värna medlemmarnas intressen? – Nej, det kan väl vara en självrannsakan att det inte gjorts tillräckligt mycket. Framförallt är det kommuner, landsting och privata arbetsgivare inom servicesektorn som inte erbjuder sina anställda gratis läkarvård visar den här undersökningen där över 7 000 personer har tillfrågats. Också på tjänstemannasidan så har kvinnor den här förmånen i betydligt mindre utsträckning än män. Rent allmänt när det gäller förmåner i arbetslivet så finns det ett klart samband mellan lön och antalet förmåner, säger Sven Nelander: – Har man en hög lön, har man flera förmåner. Det innebär att skillnaderna ökar mellan olika grupper av anställda. På det sättet är det en sak som bidrar till ökande klasskillnader.
Johan Prane