Frågetecken kring nytt flygstöd

I spåren av Irakkriget diskuteras nu nya statliga stöd till flygbranschen inom EU. Svenska staten är storägare i SAS, men näringsminister Leif Pagrotsky, säger blankt nej till statliga försäkringsgarantier som skulle kunna hjälpa de krisdrabbade flygbolagen inom EU.
Leif Pagrotsky ställer sig helt avvisande till alla former av statligt stöd till flygbolaget, trots att branschen drabbats av allt mindre resande till följd av oron i världen och lågkonjunkturen. Från SAS sida ställer man sig helt bakom näringsministerns åsikt, fastän SAS har stora ekonomiska problem. Enligt SAS informationschef Hans Ollongren finns det däremot andra stora nationella flygbolag som trycker på för att få statliga bidrag. SAS inriktar sig i stället på att försöka hindra att nya pålagor, exempelvis miljöskatter, införs. Så när det stöd till flygbranschen verkar SAS och regeringen ha samma uppfattning.