Flygstöd ny fråga för EU

Inom den europeiska unionen är stöd eller inte till den problemtyngda flygbranschen åter en laddad fråga. Och än en gång hörs försiktiga signaler från kommissionen om möjligheter för medlemsländer att ge ekonomiskt stöd till sina nationella bolag.
Det handlar om hjälp med kostnader för försäkringar som riskerar att bli mycket dyra i dessa oroliga tider. Det rör sig också om möjligheten att betala en del av kostnaderna för de höjda säkerhetskrav som ställs och kompensation om det är så att luftrum måste stängas. Allt påminner starkt om vad som skedde dagarna efter 11 september år 2001. Men vissa tycker inte att det här räcker. Det finns en oro för att europeisk flygindustri kommer på efterkälken när USA rikligt kompenserar sina flygbolag. Inte minst EU:s ordförandeland Grekland vill göra mer än övriga för flygbranschen. Men många tror att det mer handlar om grekiska Olympic Airways som har mycket stora ekonomiska problem, än om en allmän oro för branschen som drabbas hårt av Irakkriget. Men övriga har sagt nej till de grekiska propåerna, så de grekiska spenderbyxorna har, så här långt i alla fall, inte dragits på.