Miljöministern förklarade valfångstmiss

Idag på förmiddagen har miljöminister Lena Sommestad frågats ut av riksdagens konstitutionsutskott om Sveriges röstning i valfångstkommissionen i höstas.
Genom Sveriges utslagsröst valdes Island åter in som fullvärdig medlem. Island vill återuppta kommersiell valfångst, något som Sverige är emot. Från politiskt håll har man sagt att röstningen var ett misstag beroende på en komplicerad röstningsprocedur.