Stimulanspaket i Finland

I Finland har en statlig arbetsgrupp föreslagit en lång rad förslag som ska stimulera ekonomin och minska den höga arbetslösheten. Bland förslagen finns sänkt inkomstskatt och lägre matmoms, men också försämrad arbetslöshetsersättning.
I det här paketet används både piska och morot för att få bättre fart på ekonomin och säkra välfärden i Finland. Tanken med till exempel den sänkta inkomstskatten är att det ska löna sej bättre att arbeta. Och den sänkta matmomsen ska höja köpkraften för låginkomsttagare och barnfamiljer. Det slopade studiestödet, som ska ersättas av ett studielånesystem, tror man kommer att öka genomströmningen på universitet och högskolor och det försämrade stödet till arbetslösa är förstås tänkt att göra det attraktivare att skaffa ett jobb. I dag ligger arbetslösheten i Finland på omkring 9,5 procent. Och målet med det nu presenterade åtgärdspaketet är att få ner den siffran till 5 procent. Förslagen kommer inte att hamna i någon byrålåda och ligga där på obestämd tid. För redan i måndags presenterades paketet för de politiska partier som nu har inlett förhandlingar om en ny finländska regering som ska formeras efter riksdagsvalet för drygt två veckor sedan. Förslagen skulle alltså kunna ingå i den nya regeringens program. Men det ska i så fall vara hela paketet, säjer en av arbetsgruppens medlemmar Christoffer Taxell som avråder från att försöka plocka några russin ur kakan. Centerpartiet, som leder försöken att få ihop en ny finländsk regering, har länge anklagat den nu sittande regeringen för att den har misslyckats med sin arbetslöshetspolitik. Därför finns det anledning att tro att sysselsättningen blir en central fråga under de pågående regeringsförhandlingarna.