SAL-virus identifierat

Det virus, som med största sannolikhet orsakar den allvarliga lungsjukdomen SAL, har nu identifierats. Smittskyddsinstitutet kan om någon vecka börja testa misstänkta fall.
Det nyfunna viruset tillhör en vanlig virusfamilj, Coronavirus, som normalt sett ger förkylning. Den nya varianten har hittills bara smittat djur men har nu alltså hoppat över till människa och ger då plötsligt betydligt allvarligare symptom. Smittskyddsinstitutet har köpt in tester för det nya viruset från Tyskland och hoppas kunna börja använda dem om en vecka. Dödligheten i sjukdomen är ungefär tre procent bland dem som utvecklat lunginflammation. Många tillfrisknar alltså, men kan behöva avancerad vård. Den stora oron är att många människor samtidigt skulle behöva läggas i respirator på intensivvårdsavdelningarna. Då klappar sjukvården ihop, säger professor Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet. Det är delvis vad som hänt i Guandongprovinsen i Kina och i Hong Kong. I Hanoi däremot har man inte haft några nya fall den senaste veckan och epiemien där verkar börja ebba ut, säger överläkare Jesper Ågesen som nyligen besökte Hanoi för WHOs räkning. Också i Sverige är läget under kontroll menar han och det första sannolika fallet som nu vårdas här behöver inte betyda början till någon epidemi: – Det är inte förvånande att vi ser misstänkta fall. Det är inte heller alls förvånande om det skulle få något enstaka, eller ett par fall, i Sverige. Däremot tror jag inte på att viska få någon större spridning i Sverige. Finns det anledning att oroa sig? – Nej, det tycker jag inte. Oro är för mig något irrationellt. Däremot ska vi ha en bredskap i landet för att ta hand om eventuella patienter. Jag tycker nog att vi har en väldigt bra beredskap. Det finns ju infektionskliniker utspridda i hela landet och det finns en väl utbyggd smittskyddsorganisation också.
Anna Larsson