Sänkta skatter ska få fart på Finland

I Finland har en statlig arbetsgrupp föreslagit en lång rad åtgärder som skall stimulera ekonomin och minska den höga arbetslösheten i landet. Bland förslagen finns sänkt inkomstskatt och sänkt matmoms, men också försämrad arbetslöshetsersättning och slopat studiestöd.
I det här paketet används både piska och morot för att få bättre fart på ekonomin och säkra välfärden i Finland. Tanken med till exempel den sänkta inkomstskatten är att det skall löna sig bättre att arbeta. Den sänkta matmomsen skall höja köpkraften för låginkomsttagare och barnfamiljer. Det slopade studiestödet, som skall ersättas av ett studielånesystem, tror man kommer att öka genomströmningen på universitet och högskolor och det försämrade stödet till arbetslösa är förstås tänkt att göra det attraktivare att skaffa ett jobb. Nära 10 procents arbetslöshet I dag ligger arbetslösheten i Finland på omkring 9,5 procent. Och målet med det nu presenterade åtgärdspaketet är att få ner den siffran till fem procent. Förslagen kommer inte hamna i någon byrålåda och ligga där på obestämd tid. För redan på måndagen presenterades paketet för de politiska partier som nu har inlett förhandlingar om en ny finländsk regering som skall formeras efter riksdagsvalet för drygt två veckor sedan. Hela paketet gäller Förslagen skulle alltså kunna ingå i den nya regerings program. Men det skall i så fall vara hela paketet, säjer en av arbetsgruppens medlemmar, Christoffer Taxell, som avråder från att försöka plocka några russin ur kakan. – Här kan man inte välja och vraka, utan det viktigaste budskapet är att man måste få till stånd ekonomisk tillväxt och få fram arbetsplatser. På så sätt kan vi trygga välfärden i Finland, säger han. Centern försöker bilda regering Centerpartiet, som leder försöken att få ihop en ny finländsk regering, har länge anklagat den nu sittande regeringen för att den har misslyckats med sin arbetslöshetspolitik. Därför finns det anledning att tro att sysselsättningen blir en central fråga under de pågående regeringsförhandlingarna. – Vi hoppas att den nya regeringen kommer att ha sysselsättningen som sin första prioritet, säger han. Själv tycker jag att det ska bli intressant att se om ord och handling kommer att vara i kongruens.
Christer Fridén, Helsingfors