Allt fler barn bor hos både mamma och pappa

Allt fler barn som har separerade föräldrar bor med både sin mamma och pappa.
Det som kallas växelvis boende, där barnet bor lika mycket hos var och en av föräldrarna, har ökat. Enligt statistiska centralbyrån bodde i början av 90-talet 4 procent av barn med separerade föräldrar hos båda föräldrarna, jämfört med 17 procent nu.