Fångar med fotboja sköter sig

De flesta fångar som antjänar en del av sitt fängelstraff med fotboja sköter sig. Det visar en ny studie av Brottsförebyggande rådet.
Cirka 6 procent av de 150 som använde fotboja förra året misskötte sig, i de flesta fall genom att använda alkohol. 2001 startades försök där fängelsedömda ges möjlighet att avtjäna de sista månaderna av strafftiden i bostaden med fotboja.