Ny metod hjälper föräldrar att ta tillbaka makten

En stor del av alla brott begås av en mycket liten grupp människor. För att försöka hindra unga människor att hamna i ett liv som kriminella prövas olika metoder. En av metoderna är MST. Den riktar sig till unga människor som begår brott och som har tagit makten över sina föräldrar.
Tanken är att ge föräldrarna makten tillbaka, berättar Birgitta Ärlund på företaget Vårljus: – Metoden vänder sig till så kallade associala ungdomar som missbrukar en del, som skolkar, som är småkriminella och kraftigt utagerande, säger hon. Generellt kan man säga att det är ungdomar som i sina hem har övertagit föräldramakten och helt enkelt är de som bestämmer hemma. Den här metoden går ut på att vända detta förhållande och se till att föräldrarna återtar föräldraskapet. Metoden som heter MST, det står för multi systemic therapy, kommer från USA. I Sverige är flera kommuner på gång, men hittills har den testats i Upplands Väsby norr om Stockholm där över 20 tjejer, och mest killar, har gått igenom den. Har tagit över hemmet Ungdomarna är mellan 10 och 18 år, begår brott, missbrukar, har problem med att hitta bra kompisar och som sagt, har makten över sina föräldrar. I MST är det föräldrarna som betämmer om familjen ska delta, de får sedan hjälp av en terapeut som finns tillgänglig dygnet runt med uppgift att ge föräldrarna makten igen – Det går till så att föräldrarna får konkreta uppgifter att träna på, berättar Birgitta Ärlund. Till exempel: de närmaste två veckorna ska du se till att ”Kalle” kommer upp ur sängen halv åtta så att han kan vara i skolan klockan åtta. Och om du inte klarar det själv, vem ska du vända dig till när du inte har resurer själv? Du ska kanske ringa till mormor eller se till att kompisen kommer, för det är kompisen som kommer att se till att &rdquoKalle&rdquo kommer upp. Fokus för MST är att det är kort och intensivt, man jobbar med familjen maximalt i fem månader. De vuxna ska bestämma Något som man ofta fokuserar på är att hitta kompisar, byta från dem som missbrukar och begår brott. Kanske genom att hitta något som exemplets Kalle gillar att göra, spela innebandy kanske, och att hitta människor i närheten som kan hjälpa till. Lärare, Kalles bästa kompis pappa kanske vill ställa upp och leta efter Kalle när han inte kommer hem i tid. Läxan är att det är de vuxna som bestämmer. Företaget Vårljus där Birgitta Ärlund jobbar är ett kommunägt bolag som säljer metoden. 300 000 kronor kostar en insats. Hon säger att resultat från Norge och USA pekar mot att mellan 25 och 70 procent blir hjälpta. Alternativet, säger hon, är instuitutionsvård som inte fungerar. Ingen vet resultatet Men hur effektivt är det att försöka hindra ungdomar från att begå brott genom att arbeta förebyggande? Tommy Andersson som är universitetslektor i Umeå och undervisar blivande poliser och socionomer, säger att det är det inget som vet. – Det finns inget utvärderat av olika projekt. Men av det man vet är att man kan minska brottsligheten, men på inget sätt eliminera den. Kunskapen är liten, enligt Tommy Andersson. Han tycker att den kunskap som finns inte utnyttjas av myndigheterna idag. Det finns tyckanden och kanske drag av att vilja verka handlingkraftig, men mindre intressere av att vetenskapligt se om det verkligen har effekt, hävdar han. Värt att satsa på ungdomarna Tommy Andersson tycker dock ändå att man borde satsa mer än idag på att hitta de unga som riskerar att hamna i den lilla klick av befolkningen, kanske fem procent, som begår en stor del av brotten, kanske hälften. – Den gruppen har ofta en allvarlig social problematik kanske långt ner i barndomen och det finns möjligheter att försöka förebygga den kriminella utvecklingen redan där. Det är svårt och det är tufft och man lyckas inte alltid. Men man kan lyckas betydligt bättre än vad man gör i dag, säger han.
Cecilia Strömberg