Patienter nöjda enligt landstingen

I takt med att sjukvården förbättras och allt fler och allt äldre personer kan få hjälp så växer också köerna. Ändå tycker de flesta patienter att väntetiderna är acceptabla. Det visar två nya rapporter som Landstingsförbundet presenterade på tisdagen.
Det Landstingsförbundet har undersökt är hur tillgänglig vården är och vad patienterna tycker om vård och väntetider. Inte oväntat är många missnöjda med möjligheterna att komma fram på telefon till sin husläkare eller distriktssköterska. Men för den som söker vård akut på vårdcentralen går det bättre. Nio av tio får träffa en läkare samma dag eller dagen därpå. Men även om en majoritet av patienterna tycker att väntetiderna är acceptabla är det många som får vänta onödigt länge. Kortare väntetid dröjer Det ska den nya vårdgarantin som införs nästa år råda bot på. Men det kommer inte att ske omedelbart. Det säger Marianne Hanning som är projektledare vid Landstingsförbundet: – Nej, inte om man tänker att det ska uppfyllas direkt från årsskiftet. Det här kommer vara någonting som man får arbeta på. Från 8 000 till 80 000 gråstarrsoperationer på tjugo år, det är en ökning som visar vårdens dilemma i ett nötskal. Ju fler patienter som kan få hjälp, desto mer ökar behoven. Nu opereras människor betydligt tidigare än förr för sin gråstarr. Och det är positivt säger Marianne Hanning: – Det är ju positivt att vi kan ge fler en god syn allt högre upp i åldrarna. Det knepiga är att vi trots den här ökningen haft svårt att komma till rätta med väntetiderna.
Anna Larsson