Dragkamp mellan regeringen och EU om torskfisket

Den svenska regeringen vill inte att det ska bli något stopp för fiske av plattfisk i Östersjön. Men EU-kommissionen diskuterar nu det för att få ner bifångsterna av småtorsk.
I ett brev till fiskerikommissionären Franz Fischler motsätter sig jordbruksminister Ann-Christin Nykvist förslaget och säger att det inte behövs. – Det är inte nödvändigt att vidta åtgärder mot plattfisket. Det är inte särskilt mycket småtorsk som man får upp på det sättet som måste kastas över bord. Jordbruksministern är framför allt oroad över bristen på selektivitet i fångstredskapen vid torskfiske, som gör att småtorsken inte kan slinka ut. Den så kallade Bacoma-trålen rekommenderas. Den släpper ut torsk, som är under minimistorleken på 38 centimeter, men man har konstaterat att en del fiskare manipulerar trålen för att få mer fisk. Anpassa maskstorleken Nu vill Ann-Christin Nykvist tillmötesgå fiskenäringen och istället minska maskstorleken i trålen: – Man borde tillfälligt anpassa den här Bacoma-trålen så man får en överensstämmelse med de 38 centimeter som vi just nu har fastställt är minimimåttet för torsken. I vissa lägen är Sverige pådrivande och i vissa lägen vill Sverige bromsa förslag. Blir inte det här motsägelsefullt? – Vi vill inte bromsa några förslag. Det är vi som driver de här förslagen om att justera redskapen och göra dem mer selektiva. Tidigare stoppade kommissionen Sveriges planer på ett ensidigt torskfiskestopp och det är något av en dragkamp mellan kommissionen och rådet om vilka åtgärder, som ska vidtas. Inom kort väntas kommissionen komma med sina förslag. Ann-Christin Nykvist försöker nu påverka kommissionen genom sitt brev till Franz Fischler: – Hör har vi gemensamma intressen med Danmark, tyskland och Finland, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Ingrid Gustavsson