Uppgörelse om statsbudgeten klar

Under tisdagskvällen har det nåtts en överenskommelse om innehållet i statsbudgeten. Sammanlagt ska regeringen med sina stödpartiers hjälp spara 11 miljarder kronor.
Huvuddelen av den summan tas från försämrad sjukförsäkring. För den enskilde innebär det omkring 10 kronor per dag i försämrad sjukförsäkring. Regeringen skjuter också upp försvarsbeställningar på en miljard kronor. Byggen av järnvägar på 1,5 miljarder kronor skjuts upp. Här drabbas Citytunneln i Malmö. Det finns också en del förbättringar. För nästa år 2004 vill regeringen ge kommuner och landsting 4,5 miljarder kronor extra. Oförändrat bistånd Biståndet kommer inte förändras. Det blir inte heller några förbättringar när det gäller föräldraförsäkringen. Huvudbesparingarna i budgeten tas alltså på sjukförsäkringen. Så här försvarar finansminister Bosse Ringholm det: – Nej, vi sparar inte på de sjuka. Vi sparar faktiskt för att klara välfärden i landet. Det är faktiskt så att om vi fortsätter med den kraftiga kostnadsökning vi har i sjukförsäkringen i dag så kommer alla sjuka, friska, arbetslösa drabbas av det här i fortsättningen. – Därför är det väldigt viktigt att se till att bryta den här kostnadsutvecklingen. Annars är det stor risk att det här 21-punktsprogrammet vi har framför oss med massor av reformer inte kan fullföljas, säger Bosse Ringholm.
Herman Melzer