EU planerar för miljöinsatser i Irak

EU-kommissionen kommer att skicka hjälp för miljöinsatser i Irak, när kriget upphör. Det säger miljökommissionär Margot Wallström till Ekot.
– Vi har till uppgift att koordinera och mobilisera medlemsländernas insatser. Det betyder att vi kan rekrytera expter på allt möjligt från att tvätta fåglar till att hantera oljeutsläpp. Förutom allt mänskligt lidande så innebär kriget i Irak också stora påfrestningar på miljön, säger EU:s miljökommissionär Margot Wallström. – Man sätter oljekällor i brand och det innebär lufrföroreningar. Olja kommer också ut i vattnet. Dricksvatten förstörs och jorden förorenas också. Förutsättningar för liv efter kriget Men även om miljön drabbas hårt av ett krig så är det ändå inte det som Margot Wallström tänker mest på när hon ser tv-bilderna från Irak. – Det första man tänker på är de mänskliga offer som ett krig skördrar. Men till exempel vatten- och luftföroreningar är viktiga frågor när det gäller om määnniskor ska kunna leva där också efter kriget. Så det spelar sin roll i helheten, säger EU:s miljökommissionär Margot Wallström.
Willy Silberstein, Bryssel